Ministerstwo Środowiska
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla wyemitowany do atmosfery może utrzymywać się w niej przez:

a) 5 miesięcy,
b) 5 lat,
c) 50 lat,
d) 100 lat.

CO2CO2, obok azotu i tlenu, jest naturalnym składnikiem powietrza atmosferycznego, w niskich stężeniach nie jest on powszechnie uważany za gaz szkodliwy i trujący. Emitowany jest on do atmosfery przy procesach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opartych na spalaniu paliw. Najpoważniejszym źródłem emisji CO2 jest spalanie węgla kamiennego, który charakteryzuje się wysoką zawartością pierwiastka węgla w stosunku do wartości opałowej. Wyemitowany do atmosfery może utrzymywać się w niej przez 100 lat i więcej.

Źródło:
1. Climate Change 1994. Radiative Forcing of Climate Change and an Evaluation of the IPCC IS 92 Emission Scenarios. Intergovernmen Panel on Climate Change. 1995 Cambridge University Press.
2. fotografia:http://forsal.pl/grafik/377858,13468,firmy_buntuja_sie_przeciwko_dalszym_redukcjom_emisji

 

Czy wiesz, że...

Dwutlenek węgla ma istotne znaczenie dla organizmu człowieka ponieważ wpływa m. in. na poziom odczynu krwi i szybkość pracy serca. Indywidualna wrażliwość ludzi na działanie dwutlenku węgla jest bardzo zróżnicowana. Jego wpływ na organizm ludzki rośnie przy jednoczesnym obniżaniu się zawartości tlenu w powietrzu.
wtorek, 22 czerwca 2010 00:00