Ministerstwo Środowiska
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zanieczyszczenia pyłowe

Najbardziej groźne dla zdrowia człowieka i jego układu oddechowego są:

a) zanieczyszczenia pyłowe o średnicy mniejszej niż 2.5 mikrometra (PM2.5),
b) zanieczyszczenia pyłowe o średnicy większej od 10 mikrometrów.

pyly zaiweszonePył - (PM - ang. Particulate matter) jest zanieczyszczeniem powietrza, które składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. W zależności od rozmiaru cząstek wyróżniamy pył o średnicach mniejszych niż 10 μm (PM10), mniejszych od 2,5 μm (PM2,5) oraz mniejszych od 1 μm (PM1). Pyły stanowią poważny czynnik chorobotwórczy, osiadając na ściankach pęcherzyków płucnych utrudniając oddychanie, powodują podrażnienia, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby alergiczne, astmę, a nawet nowotwory płuc, gardła i krtani. Grupą szczególnie narażoną na negatywne oddziaływanie pyłów są osoby starsze, dzieci i osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych oraz układu krwionośnego [1]. Do niedawna większość badań dotyczących pyłów była poświęcona PM10, które docierają wraz z wdychanym powietrzem do górnego odcinka dróg oddechowych. Najnowsze badania dowodzą że stężenia pyłu PM2,5 mają większe znaczenie w badaniach nad negatywnym wpływem pyłu zawieszonego dla zdrowia człowieka. Mniejszy rozmiar cząsteczek umożliwia osadzenie się ich w dolnych partiach dróg oddechowych, co poważnie zagraża zdrowiu. [2, 3, 4, 5, 6].

Źródło:

1. http://dlaklimatu.pl/Stan-powietrza-w-Krakowie
2. Janssen Nah, Schwartz J, Zanobetti A, Suh H. Air conditioning and source-specific particles as modifiers of the effect of PM10 on hospital admissions for heart and lung disease. Environ Health Perspect. 2002;101:43–49.
3. Laden F, Neas Lm, Dockery Lm, Schwartz J. Association of fine particulate matter from different sources with daily mortality in six U.S.cities. Environ Health Perspekt 2000 Oct;108(10):941-7.
4. Mar Tf, Norris Ga, Koenig Jq, Larson Tv. Associations between air pollution and mortality in Phoenix, 1995–1997. Environ Health Perspect. 2000;108:347–353.
5. Monitoring ambient air quality for health impact assessment WHO Regional Publications, European Series, No. 85.
6. Ostro B, Broadwin R, Green S, Feng W-Y, Lipsett M. Fine particulate air pollution and mortality in nine California counties: results from Calfine.Environ Health Perspect. 2006;114:29–33.
7. http://www.kns.b2me.pl/

Czy wiesz, że...

  • Pył, którego rozmiary przekraczają wielkość 10 µm, bardzo często opada, natomiast pyły drobniejsze niestety utrzymują się w powietrzu i to przez dość długi okres czasu.
  • PM2,5 powoduje wzrost zgonów w wyniku chorób serca, naczyń krwionośnych, dróg oddechowych oraz raka płuc. Wzrost stężenia pyłu PM2,5 powoduje wzrost ryzyka nagłych wypadków wymagających hospitalizacji z powodu problemów z krążeniem i oddychaniem.
  • PM2,5 stanowi około 70% PM10 [6].
wtorek, 22 czerwca 2010 00:00